Hem Information

WP4 PILOTÅTGÄRDER

MÅL Äldre har behov av en högre standard samt vård och omsorg som kan påverka energianvändningen i byggnaderna. Byggnaderna skiljer sig därmed från vanliga bostäder. Eftersom äldre kan ha speciella behov utifrån sin sociala situation måste man ta hänsyn till detta vid de pilotaktiviteter som kommer att genomföras i 10 EU-länder och bestå av följande:

argaiv1486

  • utbildning i energieffektivisering
  • stöd till energieffektivisering
  • konkreta aktiviteter för att effektivisera energianvändningen
 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.