αρχική Ημερίδα Πράγα, 2011

Ημερίδα Πράγα, 29η Σεπτεμβρίου 2011

 • Παρουσίαση του σχεδίου SAVE AGE
  Darko Ferčej
   κατεβάστε το αρχείο  (Αγγλικά) κατεβάστε το αρχείο (Αγγλικά)
 • • Ενεργειακή αποδοτικότητα, ανάγκες και εμπόδια, αποδοτική συμπεριφορά, παραδείγματα βέλτιστων και χείριστων πρακτικών
  ISR-UC Ινστιτούτο Συστημάτων και Ρομποτικής
   κατεβάστε το αρχείο  (Αγγλικά) κατεβάστε το αρχείο (Αγγλικά)
 • Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Σλοβενία
  SSZS Ένωση Κοινωνικών Ιδρυμάτων Σλοβενίας και ENEKOM, d.o.o., Ενεργειακό Συμβουλευτικό Ινστιτούτο
   κατεβάστε το αρχείο  (Αγγλικά) κατεβάστε το αρχείο (Αγγλικά)
 • Ανάλυση συμπεριφοράς αναφορικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα σε 100 Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Ευρώπη
  INGEMA-Matia Ινστιτούτο Γεροντολογίας
   κατεβάστε το αρχείο  (Αγγλικά) κατεβάστε το αρχείο (Αγγλικά)
 • Ένα επιτυχημένο παράδειγμα μιας διαδικασίας / μεθόδου για την ενεργό και συνεχή συμμετοχή και αύξηση της ευαισθητοποίησης προσωπικού Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων στην ενεργειακή αποδοτικότητα
  ESS - Ενεργειακό Κέντρο Νοτιοανατολικής Σουηδίας
   κατεβάστε το αρχείο  (Αγγλικά) κατεβάστε το αρχείο (Αγγλικά)
 • Εσωτερικές συμβάσεις, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για ενεργειακή αποδοτικότητα, δομή και παραδείγματα
  Dr. Jürgen Görres και Sandra Langer Υπηρεσία για Προστασία Περιβάλλοντος, Τμήμα Διαχείρισης Ενέργειας
   κατεβάστε το αρχείο  (Αγγλικά) κατεβάστε το αρχείο (Αγγλικά)
 • Στρατηγική και σχέδιο δράσης για ενεργειακή αποδοτικότητα σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων – πρακτικές συστάσεις
  Κωνσταντίνος Ζαπουνίδης, Υπεύθυνος Έργου
   κατεβάστε το αρχείο  (Αγγλικά) κατεβάστε το αρχείο (Αγγλικά)
argaiv1605
 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.