Hem Information

WP 2 ANALYS AV NULÄGE OCH KARTLÄGGNING

MÅLET är att för första gången titta på hur effektiv energianvändningen på vård- och omsorgsboenden för äldre är och ta fram goda och dåliga exempel från EU-länderna. Studier kommer att göras vid 100 boenden för att fastställa hur effektivt de använder energi i nuläget och vilka investeringsbehov de har. Energikartläggningen bidrar till att höja medvetenheten hos personalen. Analys av beteenden ger värdefull information om de boendes vanor, och vad som påverkar dem att spara energi.

argaiv1973

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.