αρχική Πληροφορίες

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ είναι να διαμορφωθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της Ε.Ε. σύγκριση μεταξύ των χωρών για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις αντιδράσεις των καταναλωτών ώστε να προσδιοριστούν οι καλύτερες και οι χειρότερες πρακτικές στον τομέα των Μ.Φ.Η. Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα κατάσταση της ενεργειακής απόδοσης και των επενδυτικών αναγκών, περιορισμένος αριθμός προκαταρκτικών ενεργειακών ελέγχων και γνωμοδοτήσεων θα εφαρμοστεί σε 100 Μ.Φ.Η. Η ενεργειακή παρακολούθηση θα είναι την ίδια στιγμή εργαλείο αύξησης της ενημέρωσης του προσωπικού σε ιδρύματα φροντίδας. Η ανάλυση συμπεριφοράς θα δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τις συνήθειες των ηλικιωμένων κατοίκων, καθώς και για τις προσωπικές αξίες τους που επηρεάζουν τη μη αποδοτική ενεργειακή συμπεριφορά.

argaiv1973

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.