Hem Information

WP3 STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN FÖR EFFEKTIV ENERGIANVÄNDNING

MÅL för arbetet:

argaiv1520

  • ta fram en strategi för effektiv energianvändning på 24 000 boenden
  • göra en handlingsplan för effektiv energianvändning på vård- och äldreboenden
  • strategi och handlingsplan för effektiv energianvändning antas av E.D.E.:s styrelse

E.D.E. Äldreboenden i 18 europeiska länder och 23 nationella organisationer inom E.D.E. Den har som mål att främja samarbete mellan de nationella organisationerna för äldreomsorg och respresentera dem på Europanivå. Bland det viktigaste målet för E.D.E. är att medlemmarna får tillfälle att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan 24000 äldreboenden. Effektivare energianvändning har kanske inte varit prioriterat tidigare, men genom det här projektet kommer man att förstå vikten av den. Till hjälp har man rekommendationer, fortbildningar, seminarier och aktiviteter för att sprida kunskap och visa ledning, anställda och boende hur mycket energi man kan spara.

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.