Domů Informace

PB 3 STRATEGIE A AKČNÍ PLÁNY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

CÍLEM práce je:

argaiv1505

  • Připravit strategii energetické účinnosti pro 24 000 domovů
  • Připravit akční plán energetické účinnosti pro DPS
  • Schválení strategie energetické účinnosti generální radou E.D.E.

E.D.E.v DPS v 18 zemí Evropy a 23 národních asociacích užívá prostřednictvím iniciativy E.D.E. Cílem E.D.E. je podpora spolupráce národních asociací a odpovědnost státních orgánů za péči o seniory stejně jako jejich reprezentace na Evropské úrovni. Jedním z nejdůležitějších cílů E.D.E. je výměna znalostí a zkušeností mezi 24 000 DPS.. Zlepšení energetické účinnosti prozatím není prvořadou prioritou E.D.E., ale tento projekt ji má mezi prvořadou zařadit. Toho může být dosaženo s pomocí doporučení, školení, seminářů a podpůrných aktivit, které vedení, zaměstnancům a osobám v péči ukážou, jak dosáhnout úspor.

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.