αρχική Πληροφορίες

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Στρατηγική ενεργειακής αποδοτικότητας και σχέδια δράσης

ΣΚΟΠΟΣ του πακέτου εργασίας είναι η:

argaiv1520

  • Εκπόνηση Στρατηγικής για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα για 24.000 ιδρύματα
  • Εκπόνηση σχεδίου δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας για Μ.Φ.Η.
  • Υιοθέτηση της στρατηγική της E.E. και του σχεδίου δράσης, από τη διοίκηση του δικτύου E.D.E.

E.D.E. (European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly) - Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων. Μ.Φ.Η. (Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων) σε 18 Ευρωπαϊκές χώρες και 23 εθνικές ενώσεις είναι συνδεδεμένες υπό την πρωτοβουλία της E.D.E..
Ο στόχος της ένωσης E.D.E. είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών ομοσπονδιών και των αντίστοιχων Μ.Φ.Η. κάθε χώρας, καθώς και η εκπροσώπηση τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της E.D.E. είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ 24.000 Μ.Φ.Η.. Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δεν είναι προς το παρόν μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες, αλλά το έργο αυτό θα φέρει την ενεργειακή αποδοτικότητα στην κορυφή των προτεραιοτήτων της E.D.E. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια εκπόνησης συστάσεων, εκπαιδεύσεων, σεμιναρίων και δραστηριοτήτων διάδοσης που δείχνουν στη διοίκηση, στους υπαλλήλους και στους ενοίκους την εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί.

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.