Domů Partneři

Projektový partneři

E-zavod
Institute for Comprehensive Development Solutions

Contact:
Darko Fercej

argaiv1321

E-Mail: darko(at)ezavod.si
Tel.: 386 2 749 32 25

E-Institut je nezisková organizace, která podporuje udržitelný rozvoj. Činnost je zaměřena na energetickou účinnost, životní prostředí a ekonomiku. Jedním z klíčových kladů je dobrá integrace v místních, státních a mezinárodních podmínkách, která umožňuje zavádění mezinárodních iniciativ. Projekty jsou realizovány s komplexním přístupem, který hledá spojitosti mezi různě zainteresovanými stranami s cílem najít optimální řešení.

INGEMA-Matia Gerontological Institute

Contact:
Miren Iturburu Yarza

E-Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 34 943 22 46 43

Ingema vznikla v roce 2002, z lokálně zaměřené organizace se stalo mezinárodně známé centrum s pevným zázemím ve Španělsku a v Evropě. Stejně tak je aktivním partnerem univerzit Severní a Jižní Ameriky. Hlavními zásadami Ingemy jsou: (a) Podpora aktivního stárnutí a prevence závislosti; (b) Rehabilitace a kompenzace slabosti a závislosti; (c) Kvalitní život a dostatečná pozornost; a (d) Gerotechnologie.

ISR-UC Institute of Systems and Robotics

Contact:
Paula Fonseca

E-Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 351 293796325

ISR-UC je institutem přenosu a výzkumu technologií přidruženým k Univerzitě v Coimbře s obrovskou zkušeností s aktivitami spojenými s energetickou účinností, s organizací a koordinací mezinárodních projektů a propagačními aktivitami, pořádaní seminářů a školení na místní a mezinárodní úrovni. ISR-UC také provedl velké množství auditů jak v průmyslu, tak v sektoru služe

W/E Consultants Sustainables

Contact:
Erik Alsema

E-Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 31 30 6778761

W/E provedl nespočet poradenských úkonů týkajících se energetické účinnosti za posledních 30 let. Jeho hlavními klienty jsou bytová družstva, obce, energetické agentury a projektanti. W/E se řadí mezi 5 nejlepších konzultantů v oboru energetiky v Nizozemí. V minulých letech se W/E podílel na několika evropských projektech jako Surefit, LENSE, ENPIRE a Green Solar Cities.

APSSCR Association of Social Health Care Providers

Contact:
Jiri Horecký

E-Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 420 381213332

Asociace poskytovatelů sociálních služeb je nezávislé sdružení právnických a fyzických osob, registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. Svoji činnost vyvíjí především tím, že:

  • zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a podporou právní regulace sociálních služeb,
  • zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům,
  • reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů,
  • vyvíjí studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost.

Prioriterre - Centre d’Information et de Conseil Energie, Eau, Consommation

Contact:
Manouchka Auguste

E-Mail: manouchka.auguste(at)prioriterre.org
Tel.: 334 50 67 67 22

Prioriterre je neziskovou organizací pomáhající v boji s klimatickými změnami. Prioriterre má za cíl udržet a sdílet přírodní bohatství planety podporou obyvatel ke změně zvyků spojených se spotřebou vody, energie a materiálních produktů. Prioriterre přináší konkrétní řešení každému, kdo chce přispět k lepší budoucnosti planety. K dosažení tohoto cíle nabízíme neutrální a objektivní informace. Hlavní akce: zvyšování povědomí, informativnost, školení.

ESS - Energy Agency for Southeast Sweden

Contact:
Lena Eckerberg

E-Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 464 9188067

Energetická agentura pro jihovýchod Švédska Ltd (ESS) sídlí v Väjxö. ESS je místní centrum pro aktivity spojené s energetickou účinností. V ESS pracují lidé zodpovědní za síť místních klimatických a energetických poradců, nabídku klimatického a energetického poradenství na místní úrovni. ESS má zkušenosti v kampaních energetické účinnosti, školeními personálu všeho druhu a energetickými audity. Naším cílem je podpořit energetickou účinnost, obnovitelné zdroje energie a podpora místního rozvoje.

Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems

Contact:
Thomas Pauschinger

E-Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  
Tel.: 49-711-6732000-40

Solites je výzkumný institut pro solární a udržitelné termální zdroje v rámci sítě Steinbeis Foundation.

Solites zkoumá a vyvíjí solární a udržitelné termální energetické systémy se zaměřením na inovativní a nové technologie. Obchodní aktivity SFZ Solites zahrnují všechny druhy projektů od základního průzkumu po vývoj projektu a praktickou realizaci udržitelné technologie uvedené do provozu, její hodnocení a optimalizace.

Pieriki Anaptixiaki s.a.

Contact:
Konstantions Zapounidis

E-Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.:  30 2351027541

Místní vývojářská společnost Pieriki byla založena roku 1991. Její aktivity jsou dány širokou evropskou filosofií pro větší decentralizaci, s aktivní spoluúčastí při plánování a řízení rozvoje zdrojů, a to prostřednictvím koordinace všech místních institucionálních orgánů. Strategie společnosti určuje její přínos ve vývoji, využívání, propagaci, růstu, správě a ochraně přírodních a lidských zdrojů, kulturního dědictví, a průmyslového rozvoje Pieria prefektury.

CIRCE Centre of Research for Energy Resources and Consumption

Contact:
Francisco Barrio

E-Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 0034 976 761 863
Institut CIRCE je multidisciplinární tým více než 120 lidí, kteří jsou hluboce oddání výzkumu, vývoji, inovacím a vzdělávání v energetické oblasti. Aplikovaný výzkum v energetických technologiích, termální a energetické oblasti (energetická účinnost, obnovitelné zdroje, přenos energie, snížení emisí skleníkových plynů, zachycení a uložení uhlíku, zacházení s přírodními zdroji) poskytuje znalosti, technologie a interakci modelového výzkumu, obchodu a školení. CIRCE je oficiální státní školící centrum pro energetickou certifikaci budov.

E.D.E. - European Association of Directors of Residential Care Homes for the Elderly

Contact:
Wilfried Schlüter

E-Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 493 061681411

E.D.E. je profesionální nevýdělečná organizace ředitelů DPS celé Evropy. 24 000 členů E.D.E. pochází z 15 zemí EU: Rakouska, Belgie, Česka, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Velké Británie, Maďarska, Itálie, Lucemburska, Nizozemí,Lotyšska a Slovinska. Cílem asociace je podpora spolupráce státních institucí a odpovědnosti státních institucí za péči o seniory stejně jako za jejich reprezentaci v Evropě.

SSZS Association of Social Institutions of Slovenia

Contact:
Boris Koprivnikar

E-Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 386 15208000

Asociace sociálních institucí ve Slovinsku je nevýdělečnou veřejnou institucí, která se stará o 14 170 lidí v 78 DPS ve Slovinsku. Založena byla za účelem poskytování asistenčních služeb seniorům. Služba obsahuje: pobyt v DPS, personální asistenci, pečovatelskou službu, zdravotní službu a rehabilitaci, primární zdravotní péči a specializované zdravotní služby. Služby jsou založeny na obecných standardech a kategoriích regulovaných státem.

ASP Martelli - Public Company for Persons Service

Contact:
Daniele Raspini

E-Mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel.: 390 55951097

ASP v Itálii provozuje 3 DPS. Hlavní aktivitou je ústavní péče o seniory a poskytování sociálních a pečovatelských služeb kvůli potlačení osobní tísně a problémů seniorů. Základními službami jsou: příjem a pobyt na jednolůžkové, dvoulůžkové a vícelůžkové pokoje, strava, technická podpora, osobní pomoc, pečovatelství, zdravotní péče a rehabilitace, základní a speciální zdravotní služby poskytované zdravotními centry nebo soukromými lékaři.

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.