Domů Informace

SAVE AGE je zaváděn prostřednictvím následujících kroků, tzv. pracovních balíčků. Ty mají za úkol dosáhnout zvýšení energetické účinnosti v domovech pro seniory po celé Evropě.

argaiv1321

 

management and coordination chart

PB 1 ŘÍZENÍ

Koordinační aktivity jsou prováděny v průběhu celého trvání projektu. Řízení projektu je koordinováno z jednoho místa k zajištění vysoké kvality včasného zavedení finančních, technických a logistických opatření, aby se předešlo nedorozuměním.
Čti více >>

PB 2 ANALÝZA PŮVODNÍ SITUACE A MONITORING

Moderní analýza & monitoring se skládají ze dvou částí: horizontální – jedná se o více prvkovou analýzu založenou na energetické expertize a gerontologických studiích; vertikální – založené na podpoře oboustranného rozhovoru a zapojení investorů.
Čti více >>

PB 3 STRATEGIE A AKČNÍ PLÁNY ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Energeticky účinné strategie a akční plány se skládají ze dvou hlavních složek: (1) Příprava strategického a akčního dokumentu, který nasměruje Domovy pro seniory (DPS) napříč EU na cestu k energetické účinnosti. Druhým krokem bude schválení dokumentu generální radou E.D.E., která v DPS v 18 zemí EU a 23 národních asociacích uvede v platnost závazek k energeticky účinnému chování v 24 000 DPS.
Čti více >>

PB 4 PILOTNÍ AKCE

Pilotní akce budou probíhat v 10 zemích EU s cílem ukázat možné zlepšení energetické účinnosti (EE) dopadající na DPS, vycvičit personál DPS k energeticky účinnému chování a zajistit podporu DPS prostřednictvím správce státní energetiky pro DPS.
Čti více >>

PB 5 KOMUNIKACE

Komunikace je nejdůležitějším z pracovních balíků, její zlepšení ukáže potenciál energetické účinnosti v DPS, nejlepší aplikovatelné praktiky, nejhorší příklady, kterým je třeba se vyhnout, nové technologie k zavedení, investičních a neinvestičních opatření, které je třeba zavést. Komunikace je rozdělena do dvou úrovní: národní úroveň přejímá odpovědnost za 10 partnerů projektu v rámci státu, přičemž E.D.E. se postará o komunikaci s 24 000 DPS - bude zajištěno prostřednictvím E.D.E..
Čti více >>

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.