Domů Přehled

Shrnutí: Je konečně na čase zahájit akce na podporu energetické účinnosti mezi seniory žijícími v domovech pro seniory s tím, že zajišťování energetické udržitelnosti je jednou z největších výzev, které dnešní Evropa čelí.

argaiv1605

Téměř 14 % populace EU je starší než 65 let a předpokládá se, že v roce 2050 to bude dvojnásobek. Do té doby zde bude 80 milionů starších Evropanů, kteří budou stále hrát roli v naší společnosti i přes omezení, které stárnutí přináší. 1,5 milionu lidí žije ve vice než 24 000 domovech pro seniory po celé Evropě, což je činí podstatnou společenskou a organizační skupinou.

Projekt SAVE AGE je postaven na zmapování současné situace hledajíc technické, behaviorální, znalostní a finanční překážky energetické účinnosti v domovech pro seniory.

Projekt využívá již založené sítě E.D.E.- členové  v E.D.E reprezentují  18 zemí Evropy a 23 národních asociací  – a jinými komunikačními prostředky mají za úkol přesvědčit jejich manažery, aby zavedli energeticky účinné strategie a plány s cílem dát podnět k investičním beznákladovým nebo nízkonákladovým opatřením vedoucím k úsporám energie. Na národní úrovni bude vytvořen soubor výukových aktivit a budou určeny pilotní domy, kde se budou testovat různé metody. Všechny tyto kroky jsou podpořeny komunikačními aktivitami zaměřenými na zvýšení povědomí za účelem změnit přístup personálu a osob v péči, které mají více hospodařit s energií.

13 partnerů v deseti členských zemích EU bude realizovat aktivity projektu, přičemž rozšiřující aktivity budou sahat dále – rozšíří se do 24 000 domovů zapojených do sítě E.D.E. v 18 zemí Evropy a 23 národních asociacích  jsou spojeny prostřednictvím E.D.E. iniciativou a E.D.E. je spojen s jinými asociacemi a institucemi.

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.