Home Publicaties

Analyse van totaal energieverbruik in 100 zorginstellingen voor ouderen

Ontwikkeling van benchmarks om de energieprestatie van gebouwen te vergelijken.

argaiv1321

download


Analyse van energie-inefficiënt gedrag van bewoners en werknemers in oudereninstellingen

Veranderingen in gebruikersgedrag kan leiden tot belangrijke energiebesparingen

download


Overzicht van behoeften en knelpunten die invloed hebben op energie-efficiency in 100 oudereninstellingen

Energie efficiency is de laatste tijd meer onder de aandacht gekomen van zorginstellingen en men erkent het besparingspotentieel

download


Document met de Best Beschikbare Technieken in oudereninstellingen

Goede en slechte voorbeelden uit de landen van de Europese Unie als stimulans voor andere instellingen om energiebesparende maatregelen te treffen.

download (English, Best and Worst Practices)
download (English, Best available Technologies/Techniques)


Overzichtsrapport over energie efficiency in oudereninstellingen

Alle verzamelde gegevens en analyses van het project in één overzichtsrapport.

download


Evaluatie van energiebesparing bij E.D.E. leden

Het hoofddoel van deze evaluatie is om het potentieel voor energiebesparing bij bestaande oudereninstellingen te schatten.

download

Energie-efficiency strategie- en actieplan.

Strategisch hulpmiddel voor het management van oudereninstellingen.

wordt nog toegevoegd


Ondertekende verklaring van het algemeen bestuur van de E.D.E. waarbij het Energie-efficiency strategie- en actieplan wordt aangenomen.

De verklaring van betekent dat de E.D.E. zich committeert aan het Energie-efficiency strategie- en actieplan.

download


Rapportages van 10 nationale seminars en 10 trainingen

Iedere projectpartner zal een nationaal seminar en een training organiseren om instellingen te informeren over nationale eisen m.b.t. energieprestatie-eisen, subsidies en maatregelen.

Read Reports here


Rapportage van de internationale conferentie in Praag (september 2011)

Presentaties van de eerste projectresultaten van partners in Slovenië, Portugal, Spanje, Zweden, Duitsland en Griekenland

Read Reports here

Rapportages over werkzaamheden voor energiemanagers van oudereninstellingen in 10 EU landen

Rapportages over nationale seminars, technische workshops en internationale seminars.

wordt nog toegevoegd


Vier E-nieuwsbrieven in 10 talen

Verslagen over de voortgang en resultaten van het project

1st E-newsletter


Folder over EU strategie voor energie efficiency in zorginstellingen

Brochure met alle essentiele resultaten van het Save Age project.

wordt nog toegevoegd


Evaluatie van de effecten van de nationale en Europese disseminatie-activititeiten

Eindconclusie over alle disseminatie-activititeiten gedurende het project

download

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.