Home Overzicht

SAMENVATTING: Het project SAVE AGE is het eerste internationale en Europese initiatief dat het grote potentieel voor energiebesparing bij ouderenzorg herkend en stappen zet om dit potentieel te benutten.

argaiv1605

Het is tijd om nu eindelijk te starten met energiebesparende maatregelen in woon- en zorgcentra voor ouderen. Omdat vermindering van de energievraag één van de meest urgente uitdagingen voor de Europese samenleving van vandaag is.

Bijna 14% van de EU-bevolking is ouder dan 65 jaar en dit aandeel zal verdubbeld zijn in 2050. Er zijn dan 80 miljoen 65-plussers (oudere Europeanen) die een actieve rol in onze maatschappij blijven spelen, ondanks de beperkingen die het ouder worden met zich meebrengt. Nu al leven 1,5 miljoen mensen in meer dan 24.000 woon-en zorgcentra in Europa, waarmee ze een belangrijk deel van de samenleving vertegenwoordigen.

Het SAVE AGE project analyseert de huidige situatie op zoek naar technische, gedragsmatige, inhoudelijke of financiële belemmeringen voor energiebesparing in de woon-en zorgcentra voor ouderen.

Het project maakt gebruik van het bestaande E.D.E. netwerk – leden van de E.D.E. bevinden zich 18 Europese landen en 23 nationale associaties – om managers van woon- en zorgcentra ervan te overtuigen een energiebesparingsbeleid op te stellen. Doel hiervan is om investeringen te stimuleren en om weinig kostbare maatregelen door te voeren teneinde energiereductie te realiseren. Op landelijk niveau zullen trainingen worden verzorgd en in een aantal zorginstellingen worden proefprojecten voor energiebesparing worden uitgevoerd. Communicatie over deze projectactiviteiten is gericht op bewustwording en gedragsverandering van personeel en bewoners om zuiniger met energie te worden.

Het project wordt uitgevoerd door 13 EU-partners in 10 lidstaten, maar het bereik van het project is veel breder en kan een bereik van 24.000 woon- en zorgcentra via het E.D.E netwerk en via E.D.E’s connecties met andere associaties en instellingen.

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.