Home Informatie

SAVE AGE doorloopt de volgende stappen (werkpakketten) om energiebesparing binnen Europese woon- en zorgcentra voor ouderen te realiseren.

argaiv1321

management and coordination chart

WP 1 MANAGEMENT

Gedurende de looptijd van het gehele project ligt de coördinatie van alle activiteiten bij één projectteam. Het projectteam waarborgt de kwaliteit van het project op financieel, technisch-inhoudelijk, logistiek, praktisch (oplossingsgericht) en planmatig vlak. Dit om misverstanden te voorkomen.

WP 2 Analyse van de beginsituatie en het verloop (monitoring)

De analyse en de monitoring (van de energiehuishouding van woon- en zorgcentra) bestaat uit twee delen: een multidisciplinaire analyse op basis van energiegegevens, gerontologische onderzoeken en daarnaast interviews om de betrokkenheid van belanghebbenden en wederzijdse communicatie te waarborgen.

WP 3 Strategie voor efficiënt energiegebruik en actieplannen

Dit onderdeel omvat twee belangrijke taken: het opstellen van een strategie- en actieplan dat de stappen beschrijft die Europese zorginstellingen zouden moeten nemen om energiezuiniger te worden. Een tweede stap is de goedkeuring van de het strategieplan door het algemene bestuur van de E.D.E., zodat zorginstellingen in 18 Europese landen en bij 23 nationale associaties aan de slag gaan met energiebesparing. Het doel is om langs deze weg zo’n 24.000 instellingen te bereiken.

WP 4 Project

Proefprojecten in 10 EU-landen hebben het doel om het effect van energiebesparing te laten zien, om verpleeghuispersoneel te trainen in energiezuinig werken en de voldoende steun van het overkoepelend orgaan van verpleeghuizen op dit gebied te krijgen.

WP 5 Communicatie

Communicatie is het belangrijkste onderdeel van het project. Communicatie maakt de energiebesparing in verpleeghuizen inzichtelijk, toont best practices, worst cases , implementatie van nieuwe innovaties en maatregelen die al dan niet investeringen vergen. Communicatie vindt op twee niveaus plaats: Op nationaal niveau ligt de verantwoordelijkheid bij de 10 partners, maar de communicatie naar de 24.000 verpleeghuizen in Europese landen wordt gedaan door E.D.E.

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.