αρχική Πληροφορίες
 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ Το consortium του έργου θεωρεί τις δράσεις διάδοσης από τις πλέον σημαντικές. Η επικοινωνία πρόκειται να υλοποιηθεί σε 2 επίπεδα: σε εθνικό επίπεδο (στην εθνική γλώσσα) και στο επίπεδο της ΕΕ στην αγγλική γλώσσα. Δύο βασικά είδη πληροφοριών θα πρέπει να διαδίδονται: (1) πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα και (2) πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα θετικά αποτελέσματά του.
Οι πιο σημαντικές ομάδες-στόχοι είναι οι εξής:

argaiv1973

  • Διαχειριστές Κτιρίων των Μ.Φ.Η., όπως γενικοί διευθυντές, διευθυντές εγκαταστάσεων και ενέργειας, άλλα και άλλων παρόμοιων ιδρυμάτων (νοσοκομεία, οίκοι περίθαλψης, ψυχιατρεία, φυλακές ...)
  • Ένοικοι των οίκων ευγηρίας, οι επισκέπτες τους, το άμεσα απασχολούμενο προσωπικό και το ευρύ κοινό θα ενημερώνονται μέσα από τη γενική διάδοση των δράσεων και μέσω των ηλικιωμένων συγγενών τους. Οι τοπικές, εθνικές και διεθνείς ΜΚΟ, θα ενημερώνονται άμεσα από το e-mail και από ιστοσελίδα.
  • Αρχές: Όργανα λήψης αποφάσεων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επιπέδο είναι σημαντικές ομάδες-στόχοι, διότι η αυξημένη ενημέρωση/ευαισθητοποίηση τους μπορεί να συμβάλει στην κατανομή των πόρων και την τόνωση των επενδύσεων ενέργειας, ιδίως σε δημόσια ιδρύματα.
  • Ο ιδιωτικός τομέας: Εμπορικές εταιρίες, ενεργειακοί σύμβουλοι, τράπεζες πρέπει να συμπεριληφθούν στις δράσεις διάδοσης, προκειμένου να στηρίξουν επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας στα υπό εξέταση ιδρύματα.
 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.