Domů Informace
 

PB 5 KOMUNIKACE

CÍL Projekt považuje informativní aktivity za jedny z nejdůležitějších. Komunikace bude realizována na dvou úrovních: na státní úrovni (v daném jazyce) a na Evropské úrovni v angličtině. Budou podávány dva hlavní typy informací: (1) informace o energetické účinnosti a (2) informace o projektu a jeho pozitivních výsledcích.
Nejdůležitějšími cílovými skupinami jsou:

argaiv1973

  • Manažeři DPS jako jejich ředitelé, správci objektů a energetiky, dále instituce jako nemocnice, pečovatelské domy, instituce pro mentálně zaostalé, věznice
  • Rezidenti DPS, jejich návštěvy, personál a veřejnost budou informovány prostřednictvím obecných informativních aktivit a prostřednictvím jejich příbuzných – seniorů. Neziskové organizace na místní, státní a mezinárodní úrovni budou informovány přímo e-mailem a prostřednictvím webu.
  • Autority: Ti, kteří rozhodují na národní a evropské úrovni jsou důležitou cílovou skupinou, protože jejich zvýšený zájem může přispět k přidělování zdrojů a uspokojení investic do energetiky, obzvláště veřejné DPS
  • Soukromý sektor: Komerční společnosti, energetičtí poradci a banky budou do propagačních aktivit zahrnuti také, kvůli podpoře investic do energetiky v DPS.
 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.