Domov Pregled

POVZETEK: SAVE AGE projekt predstavlja prvo evropsko mednarodno pobudo, ki priznava energetsko učinkovitost med starejšimi kot pomemben potencial za zmanjšanje porabe energije.

argaiv1605

Čas je, da pričnemo z ukrepi za povečano energetsko učinkovitost starejših prebivalcev, ki živijo organizirano v stanovanjskih in skrbniških domovih, saj je izboljšanje energetske trajnosti eno izmed najbolj perečih izzivov današnje družbe v Evropi.

Skoraj 14% prebivalstva EU je starejša od 65 let. Ta delež se bo do leta 2050 povečal za dvakrat. Do takrat bomo imeli 80 milijonov starejših Evropejcev, ki bodo še naprej igrali aktivno vlogo v družbi, navkljub omejitvam, ki jih pogosto prinaša proces staranja. Kar 1,5 milijona ljudi živi v več kot 24,000 stanovanjskih in skrbniških domovih po vsej Evropi, zaradi česar predstavljajo pomembno organizacijsko skupino v družbi.

SAVE AGE projekt temelji na analizi trenutnega stanja in preiskuje tehnične reštve, vedenjsko znanje in finančnih ovire za učinkovito rabo energije v stanovanjskih domovih za ostarele.

Projekt uporablja obstoječe E.D.E. omrežje, člani E.D.E so zastopani v 18 Evropskih državah in 23 nacionalnih zruženjih ter dugih komunikacijskih sredstev, za prepričevanje menedžerjev domov k izvajanju strategije in akcijskega načrta za energetsko učinkovitost s ciljem spodbujanja naložb brez ali z nizkimi stroški ukrepov, ki vodijo k prihrankom energije. Sklop usposabljanj bo pripravljen na nacionalni ravni in v nekaterih pilotnih domovih za ostarele za preizkus različnih akcijskih načrtov. Vse dejavnosti so podprte s komunikacijskimi dejavnostmi, katerih cilj je ozaveščanje za spremembo vedenja osebja domov in samih stanovalcev, da postanejo bolj energetsko učinkoviti.

Projektne dejavnosti bo izvajalo 13 partnerjev po 10-ih državah članicah, vendar gre razširjanje sporočila pobude veliko širše doseglo bo 24.000 RECHP z uporabo E.D.E. omrežja v 18 Evropskih državah in 23 nacionalnih združenj, združeni v okviru E.D.E. pobude in povezave E.D.E. do drugih združenj in institucij.

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.