Domov Informacije

Projektne dejavnosti bo izvajalo 13 partnerjev po 10-ih državah članicah, vendar gre razširjanje sporočila pobude veliko širše doseglo bo 24.000 RECHP z uporabo E.D.E. omrežja v 18 Evropskih državah in 23 nacionalnih združenj, združeni v okviru E.D.E. pobude in povezave E.D.E. do drugih združenj in institucij.

argaiv1321

management and coordination chart

DP 1 MANAGEMENT

Usklajevanje dejavnosti se izvajaja med celotnim trajanjem projekta. Projektno vodenje je koordinirano iz enega centra, kar zagotavlja visoko kakovost finančnih, tehničnih, logističnih in pravočasnih aktivnosti z namenom, da se izognemo nesporazumom.
Preberite več >>

DP 2 ANALIZA IZHODIŠČNEGA STANJA IN SPREMLJANJE

Analiza izhodiščnega stanja in spremljanje rezultatov je sestavljena iz 2 ravni: vodoravno je to multidisciplinarna analiza, ki temelji na strokovnem znanju iz energetike, gerontoloških študij in je vertikalno podprta z intervjuji, kar zagotavlja dvosmerno komunikacijo in sodelovanje zainteresiranih strani upravičencev.
Preberite več >>

DP 3 STRATEGIJA ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST IN AKCIJSKI NAČRTI

Strategija za energetsko učinkovitost in akcijski načrti je sestavljena iz 2 glavnih nalog: (1) Priprava strateškega in akcijskega dokumenta, da se nakaže pot za energetsko učinkovitost v domovih za starejše po vsej EU. Drugi korak predstavlja sprejem dokumenta s strani nadzornega sveta E.D.E., ki oznanja začetek veljavnosti samo-zaveze k energetski učinkovitosti v RECHP v 18 Evropskih državah in 23 nacionalnih združenj, združeni v okviru E.D.E. pobude. Cilj je doseči 24.000 RCHEP.
Preberite več >>

DP 4 PILOTNI UKREPI

Pilotni ukrepi se izvajajo v 10 državah EU z namenom, da se pokaže možnost za izboljšanje energetske učinkovitosti v domovih, da se usposabijo uslužbenci za energetsko učinkovite ukrepe in se zagotovi podpora domovom preko nacionalnega energetskega managerja.
Preberite več >>

DP 5 KOMUNIKACIJA

Komunikacija je najpomembnejši delovni paket. Sporočila javnosti razširjajo potencial učinkovite rabe energije, najboljše prakse za uporabo, najslabše primere za odvreč, nove tehnologije za izvedbo naložb in ne-investicijske ukrepe za izvedbo. Sporočila so namenjena 2 ravnem: na nacionalni ravni bo odgovornih 10 nacionalnih partnerjev v projektu, komunikacijo s 24.000 domovi EU bo vodil E.D.E.
Preberite več >>

 
 
Build Up News European Year 2012 | Active Ageing and Solidarity between Generations European Year 2011 | EYV 2011 ALLIANCE Logo 2010 against poverty

Valid XHTML and CSS.